Connect with us

Ekonomi Haber

Global, 625,9 milyon TL konsolide gelir 107,4 milyon TL FAVÖK açıkladı

4 kıta 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk yarısında konsolide gelirleri IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda 625 …

Published

on

4 kıta 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk yarısında konsolide gelirleri IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda 625,9 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 107,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Covid-19’un özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi.

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Beklenen kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir.

Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “İştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarıyıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 625,9 milyon TL’ye ulaştı. Covid-19 salgınının özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi.Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 105,2 milyon TL gelir ile önemli bir etkisi bulundu. Konsolide gelirler, Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artmış olacaktı. Bu durum, 2020 ilk çeyreğinin Covid-19’dan etkilenmediği de dikkate alındığında güçlü bir dönemin geride bırakıldığına işaret etti. 2021 ve 2020’nin ilk yarıları karşılaştırıldığında GYH çapında süre gelen gelişme ve faaliyetlerde güçlenmenin devam ettiği görüldü.

Yine aynı dönemde, 2020’nin ilk yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul kıymet ve varlık yönetiminden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen etki ile kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın ilk yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.

2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Stratejik girişimleri başarıyla gerçekleştirdik

Yılın ilk yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi önemli stratejik girişimi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir” diye konuştu.

Net borcu hızla düşürmeyi hedefliyoruz

Bu yıl net borcu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu hedefe doğru iyi ilerleme kaydettik. Likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in devri, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond’un yeniden finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Enerji’nin de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan söz konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını ifade eden Kutman, “Tüm bu çabalar, liman iş kolundan gelen cesaret verici ilk işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.

Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz

İlk yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Buna rağmen iştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde pazar payı oluşturma yeteneklerine olan güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, özellikle gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik önemli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için değer sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu güçlendirerek sürdürerek ilk yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda 31 artış olmasına karşın, FAVÖK’deki sınırlı artış sebebi, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerdeki artıştır.

Yolcu sayısı artmaya devam edecek

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 ilk yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 ilk yarısı için 144,6 milyon TL etkisi hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL zarar açıklandı. Kruvaziyer turizmine sınırlı dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya neden oldu. 2020 yarıyıl rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 ilk yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.

Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua’daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına başlamaları gibi pozitif gelişmeler yaşandı. 2021’in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı yönünde henüz bir netlik söz konusu değil.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL seviyesinde açıkladı.Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende yüzde 45 talep büyümesi

Maden iş kolu ise yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL’ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde yüzde 84 gelir artışı

Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Büyüme fırsatları izleniyor

GYH, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. İlk yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.

GPH sadece kruvaziyer hizmetinde önemli adım attı

Liman işletmeciliği iş kolunda önemli bir gelişme Global Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda önemli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020’de varılan anlaşma Ocak 2021’de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH ‘nin hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık 8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı adına önemli bir hamleydi. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif açıklandı ve ihale 16 Nisan 2021’de sona erdi. Artırma Süreci yöntemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile bağlantılı olarak kullanılan toplam nakit tutarı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.

Tahviller itfa edildi

GPH, uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi anlaşması imzaladı. Sixth Street tarafından yapılan bu yeni yatırım, GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunuyor. Anlaşma ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları sürekli olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı. Gelişme GPH’nin kruvaziyer sektörünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.

Hedef Sahra Altı Afrika

Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki lider konumunu geliştirdi. Diğer taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021’de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu tür gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, ürün portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafi kapsama alanını da genişletti.

Consus halka arzda ilk adımı attı

İştirakimiz Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı atarak, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.

İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı

Öte yandan, GYH’nin bağlı ortaklıklarından İstanbul Portföy’de yüzde 40 hisse satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik başvuru kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandı.

Borçluluğu azaltma stratejisine başarıyla devam ediyor

GYH Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL’den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi. Söz konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün süre ile başlanana rüçhan haklarının kullanımı 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 gibi çok yüksek bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylar, 23 Ağustos – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekonomi Haber

AVAX’a Yatırım, ADA’ın Ağ Yoğunluğu Artıyor, BTC -ETH sakin – İnternet Haber

Bireysellerin alımı ile başlayan kripto paralarda son iki yıldır dev şirketlerin yapmış oldukları yatırımlarla sektör 2 trilyon dolara ulaştı ve …

Published

on

By

Bireysellerin alımı ile başlayan kripto paralarda son iki yıldır dev şirketlerin yapmış oldukları yatırımlarla sektör 2 trilyon dolara ulaştı ve artmayı da sürdürüyor. Son olarak Avalanche block zinciri 230 milyon dolarlık özel token satış yoluyla fon elde etti. Bu özel satıştan elde edilen 230 milyon dolarlık fon teknik destek altyapısı ve DeFi sektöründeki yatırımlara harcanacağı belirtildi. Önümüzdeki süreçte buradan elde edilen fonların iş birlik ya da yatırım haberlerine açık hale gelen AVAX için potansiyel teşkil edebilir. Bunun yanı sıra piyasa değeri bakımından en yüksek üçüncü coin olan ADA, 12 Eylül’de Alonzo adlı ağ çatallanmasının ardından akıllı sözleşmeleri çekmeye ve ADA’nın ağ içerisindeki kullanımı artışını sürdürüyor. Ethereum ise zincir verilerinde aktif ve yeni adres sayısına bakıldığında Bitcoin’e göre daha güçlü kalıyor. Ancak ağ ücretlerinin yüksek kalması şimdilik 4000 seviyesinin geçilemesine neden oluyor. Bitcoin 50.000 altındaki seyri 48.500 seviyesinin geçilmesinde zorlanıldı. Bitcoin destek arama çabasında, 47.000 seviyelerinin test edilmesi söz konusu olabilir. Ancak 47.000 seviyesinden geçen kısa vadeli trendi aşağı kırmadığı sürece 50.000 seviyesinin görülmesi kısa vadede söz konusu olabilir. SOL ise önceki gün ağdaki sorun nedeniyle yaşadığı problem yatırımcı nezdinde güven tahribatına neden oldu. Bu nedenle 150 ’ın altına sarkan SOL için 125 seviyesi ilk destek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Ekonomi Haber

Sütaş ev sahipliğinde gerçekleşen Tarla Günü’nde tarımda organik ve organomineral gübrelerin, olumlu etkileri paylaşıldı – İnternet Haber

“Kullandığı Doğal Kaynakları, Doğaya Geri Kazandırma” ilkesiyle hareket eden Sütaş, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla …

Published

on

By

“Kullandığı Doğal Kaynakları, Doğaya Geri Kazandırma” ilkesiyle hareket eden Sütaş, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilerin gübre kullanımının etkilerini görebilecekleri “Organik ve Organomineral Tarla Günleri”nin üçüncüsünü 16 Eylül Perşembe günü düzenledi.

Çiftçiler, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Doğanköy’de gerçekleşen 3. Organik ve Organomineral Tarla Günü”nde, 31 bin 500 metrekarelik ayçiçeği deneme tarlasında, fermente sıvı ile katı organik ve organomineral gübrelerin toprak ve ürün üzerindeki etkileri konusunda uzmanlardan bilgi aldılar.

Etkinliğe Sütaş Grubu temsilcilerinin yanı sıra Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

Etkinlikte konuşan Sütaş Grup Enerji ve Gübre Tesisleri Genel Müdürü İlker İhsan Çabukol, 2020 yılında toplam 45 bin ton organik, 1.636 ton organomineral gübre üreterek yaklaşık 50 bin dekar toprağı zenginleştirdiklerine dikkat çekti. Toprağın organik maddesinin yetersiz olduğu, sulu tarımın yapılmadığı yerlerde sıvı fermente organik gübre uygulamaları ile yüzde 30’a yakın verim artışı elde edildiğini vurgulayan Çabukol, organik ve organomineral gübrenin meyve, sebze ve yem bitkilerinin kalitesini ve aroma özelliklerini de iyileştirdiğini de vurguladı.

Sütaş, “Organik ve Organomineral Tarla Günleri”nin ilkini Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Temmuz 2020’de Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Doğanköy’deki buğday deneme tarlasında gerçekleştirmişti. İkinci Tarla Günü ise Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü’nün de katılımıyla Türkiye mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Karacabey Bakırköy’de 8 Eylül’de düzenlendi.

3. Organik ve Organomineral Tarla Günü Heyet Fotoğraf ID:

Soldan Sağa: Sütaş Grup Enerji ve Gübre Üretim Direktörü Mustafa Gül, Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Sütaş Grup Enerji ve Gübre Tesisleri Genel Müdürü İlker İhsan Çabukol, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Emre Üstün.

Sütaş Organik ve Organomineral Gübre Faaliyetleri Hakkında

Sütaş’ın bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan ve kullandığı doğal kaynakları geri dönüştürmeyi esas alan “Çiftlikten Sofralara” iş modeli; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturuyor. Çiftliklerinin gübreleri ve tesislerinin organik atıklarını, biyogaz tesisinde yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor, elektrik, sıcak su ve buhar elde ediyor. Burada üretilen elektrik enerjisi, üretim tesislerinin ihtiyacının 84’üne eşdeğer seviyede. Biyogaz tesislerinin çıktılarından da 2016 yılından bu yana organik ve organomineral gübre elde ediyor. Yem bitkileri üretiminde kullanılan bu gübreler toprağın organik yapısını iyileştirirken ürün verimini ve toprakların karbon tutma kapasitesini artırıyor. Organik içeriği yüksek topraklar, atmosferik karbonu da tutarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Ekonomi Haber

Alarko Carrier, Türkiye’nin iklim okuryazarlığı seviyesini ölçtü – İnternet Haber

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Alarko Carrier, Türkiye’de iklim okuryazarlığı seviyesini ölçmek ve bu doğrultuda gelecek dönem planları …

Published

on

By

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Alarko Carrier, Türkiye’de iklim okuryazarlığı seviyesini ölçmek ve bu doğrultuda gelecek dönem planları yapabilmek amacıyla İklim Okuryazarlığı Araştırması’na imza attı.

Alarko Carrier, #İklimBizimİşimiz sloganıyla toplumun iklim konusundaki farkındalığının ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi adına bilgilendirme faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Yıllardır sürdürülebilirliğe önem veren, çevreye ve insana duyarlı ürünleri ile öne çıkan Alarko Carrier, kapsamlı bir iklim okuryazarlığı araştırması gerçekleştirdi. Ülkemizdeki iklim farkındalığına dikkat çekmek ve buna yönelik çözümler sunabilmek amacıyla yapılan araştırma Türkiye çapında, bölgesel ve sosyo-demografik temsiliyet sağlayan 1261 kişilik örneklem ile Twentify tarafından hayata geçirildi.

İklime Dair Farkındalığımız Yüksek, Teknik Bilgilerimiz ise Yetersiz

İklime dair hem bilgi hem de farkındalık düzeyinin ölçüldüğü araştırmada, toplumun etkilerini doğrudan yaşadığı konularda sorunun kaynağına ve çözüm yöntemlerine dair ciddi bir fikrinin bulunduğu ortaya çıktı. Toplumun büyük bir çoğunluğu; iklimsel değişimlere yol açan etkenlerin başında ormanlık alanların yok edilmesini gösteriyor. Ayrıca iklim değişikliğinin sonucunda sel, fırtına gibi afetlerin oluştuğu, tarım ürünlerini azaldığı düşünülüyor. Buna karşın sera gazı salınımı, karbon ayak izi ya da uluslararası düzeyde yapılan iklim anlaşmaları gibi daha teknik kavramlara dair bilgi seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı gözlemleniyor. Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 25’inin sera gazına dair bir fikri bulunmazken bu oran karbon ayak izi kavramında yüzde 37’ye, iklim değişimini kapsayan Paris Antlaşması, Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar noktasında yüzde 69’a çıkıyor.

İklim Değişikliği ile ilgili Endişeler Büyük

Araştırmada katılımcılara iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkan endişelere dair sorular da soruldu. İnsanlarımızın yüzde 86’sı iklimsel değişimlerin gelecek nesillere etkisi konusunda endişeliyken yüzde 87’si ise gelecekte susuzluk problemi yaşayacağını düşünüyor. Su kaynaklarının tükenişiyle enfeksiyonların ve salgın hastalıkların da artacağı düşünülüyor. Yangınların artması, tarım kaynaklarının yok olması ve ekosistemin bozulması gibi endişelerin de öne çıktığı görülürken katılımcılar, bunların sonucunda ekonomi ve turizmin olumsuz etkileneceğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir başka veri ise yüzde 73’lük bir çoğunluğun iklim sorunlarına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını yönünde görüş bildirmesi oldu.

“İklim konusunda nereden bilgi alıyorsunuz” sorusuna ağırlıklı olarak ise “televizyondan” ve “sosyal medyadan” yanıtı verildiği de dikkat çekti.

“İnsan Faktörü” En Önemli Etken

Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en büyük sorumlusunun insan faktörü olduğuna inanılıyor. İklim değişikliğine sebep olan ana kaynaklar olarak denizlere dökülen atıklar, fabrikalardan atmosfere yayılan gazlar, aşırı tüketim, çarpık kentleşme ve plastik gibi doğaya zarar veren maddelerin yoğun kullanımı gibi insan kaynaklı unsurlar öne çıkarken alınması gereken bireysel önlemlerin yeşil alanları arttırmak, geri dönüşüme yönelik faaliyetler yapmak ve geri dönüştürülebilir ürünlere özendirmek olarak belirtildiği görülüyor.

“İklim Farkındalığının Artmasına Yönelik Çalışmalarımız Devam Edecek”

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, ülkemizin ve dünyanın doğrudan etkilendiği iklim değişikliği konusuna değinerek bu konudaki bilgi ve farkındalık seviyesinin önemine dikkat çekti:

“Alarko Carrier olarak; iklim okuryazarlığı düzeyini ölçüp, ülkemizde iklim konusundaki hem bilgi düzeyini hem de kavramsal olarak konuların nasıl algılandığını anlamaya çalıştık.

Bu araştırmamızın ardından #İklimBizimİşimiz yaklaşımıyla iklim okuryazarlığı düzeyine katkı koyacak bir dizi faaliyete başlıyoruz. İlk adımı bu kıymetli verileri elde ederek attık. Önümüzdeki dönemde hepimizin iklim konusundaki bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve bireysel ya da kurumsal her adımımızın çevresel etkileri üzerine farkındalığımızın artırılması adına projeler hayata geçireceğiz. Yerel yönetimler, belediyeler ile beraber çalışmayı planlıyoruz. Gün içinde yoğun zaman geçirdiğimiz sosyal medyada ve bütün her mecrada iklim konusuna dikkat çekmeye çalışacağız.”

“Eko-Anksiyete Olarak Adlandırılan Yepyeni Bir Sorunumuz Var”

İklim değişikliğinin etkileri sonucunda insanlarda oluşan yeni bir korku kavramının ortaya çıktığını belirten Cem Akan, şunları söyledi: “İngilizcesi Eco-anxiety olan ve Türkçe’ye “eko-anksiyete” olarak çevrilen yepyeni bir sorunumuz var. İklim krizinin etkilerini yaşamaya başladıkça artan bir endişe söz konusu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6.000’in üzerinde bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı 1,5ºC Küresel Isınma Özel Raporu çok önemli bir veriyi ortaya koyuyor. Sera gazı emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5ºC sınırını geçecek. Bu da dünyamız için geri dönüşü mümkün olmayan bir nokta anlamına geliyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Trending