Connect with us

Ekonomi Haber

Global, 625,9 milyon TL konsolide gelir 107,4 milyon TL FAVÖK açıkladı

4 kıta 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk yarısında konsolide gelirleri IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda 625 …

Published

on

4 kıta 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk yarısında konsolide gelirleri IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda 625,9 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 107,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Covid-19’un özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi.

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Beklenen kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir.

Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “İştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarıyıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 625,9 milyon TL’ye ulaştı. Covid-19 salgınının özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi.Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 105,2 milyon TL gelir ile önemli bir etkisi bulundu. Konsolide gelirler, Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artmış olacaktı. Bu durum, 2020 ilk çeyreğinin Covid-19’dan etkilenmediği de dikkate alındığında güçlü bir dönemin geride bırakıldığına işaret etti. 2021 ve 2020’nin ilk yarıları karşılaştırıldığında GYH çapında süre gelen gelişme ve faaliyetlerde güçlenmenin devam ettiği görüldü.

Yine aynı dönemde, 2020’nin ilk yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul kıymet ve varlık yönetiminden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen etki ile kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın ilk yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.

2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Stratejik girişimleri başarıyla gerçekleştirdik

Yılın ilk yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi önemli stratejik girişimi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir” diye konuştu.

Net borcu hızla düşürmeyi hedefliyoruz

Bu yıl net borcu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu hedefe doğru iyi ilerleme kaydettik. Likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in devri, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond’un yeniden finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Enerji’nin de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan söz konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını ifade eden Kutman, “Tüm bu çabalar, liman iş kolundan gelen cesaret verici ilk işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.

Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz

İlk yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Buna rağmen iştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde pazar payı oluşturma yeteneklerine olan güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, özellikle gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik önemli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için değer sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu güçlendirerek sürdürerek ilk yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda 31 artış olmasına karşın, FAVÖK’deki sınırlı artış sebebi, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerdeki artıştır.

Yolcu sayısı artmaya devam edecek

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 ilk yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 ilk yarısı için 144,6 milyon TL etkisi hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL zarar açıklandı. Kruvaziyer turizmine sınırlı dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya neden oldu. 2020 yarıyıl rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 ilk yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.

Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua’daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına başlamaları gibi pozitif gelişmeler yaşandı. 2021’in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı yönünde henüz bir netlik söz konusu değil.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL seviyesinde açıkladı.Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende yüzde 45 talep büyümesi

Maden iş kolu ise yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL’ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde yüzde 84 gelir artışı

Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Büyüme fırsatları izleniyor

GYH, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. İlk yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.

GPH sadece kruvaziyer hizmetinde önemli adım attı

Liman işletmeciliği iş kolunda önemli bir gelişme Global Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda önemli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020’de varılan anlaşma Ocak 2021’de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH ‘nin hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık 8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı adına önemli bir hamleydi. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif açıklandı ve ihale 16 Nisan 2021’de sona erdi. Artırma Süreci yöntemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile bağlantılı olarak kullanılan toplam nakit tutarı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.

Tahviller itfa edildi

GPH, uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi anlaşması imzaladı. Sixth Street tarafından yapılan bu yeni yatırım, GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunuyor. Anlaşma ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları sürekli olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı. Gelişme GPH’nin kruvaziyer sektörünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.

Hedef Sahra Altı Afrika

Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki lider konumunu geliştirdi. Diğer taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021’de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu tür gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, ürün portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafi kapsama alanını da genişletti.

Consus halka arzda ilk adımı attı

İştirakimiz Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı atarak, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.

İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı

Öte yandan, GYH’nin bağlı ortaklıklarından İstanbul Portföy’de yüzde 40 hisse satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik başvuru kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandı.

Borçluluğu azaltma stratejisine başarıyla devam ediyor

GYH Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL’den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi. Söz konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün süre ile başlanana rüçhan haklarının kullanımı 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 gibi çok yüksek bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylar, 23 Ağustos – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekonomi Haber

Kripto parada oltaya dikkat! – İnternet Haber

Banka kredisi ile kripto para yatırımı yapılmamalı… Geleceği tartışma konusu olan kripto para endüstrisi, 2008’de Bitcoin’in başlangıcından bu …

Published

on

By

Banka kredisi ile kripto para yatırımı yapılmamalı…

Geleceği tartışma konusu olan kripto para endüstrisi, 2008’de Bitcoin’in başlangıcından bu yana önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Fakat kripto para piyasasının sürekli olarak siber saldırılara maruz kaldığını belirten uzmanlar; oltalama yöntemi, fidye yazılım saldırıları ve saadet zinciri gibi yöntemlerin yatırımcıları tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, her 40 saniyede 1 oltalama yöntemi ile saldırı gerçekleştiğini vurguluyor ve banka kredisi çekilerek kripto para yatırımı yapılmamasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Özekes, gerçekleşen vakaları örnek göstererek kripto para yatırımının güvenilirliği konusunda değerlendirmelerde bulundu ve önemli tavsiyeler paylaştı.

Saldırılar güvenlik açıkları olduğunu gösterdi

Kripto para endüstrisinin 2008’de Bitcoin’in başlangıcından bu yana önemli ölçüde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Serhat Özekes, “Blokzincir teknolojisindeki gelişmeler, kullanıcılara mahremiyet sağladı ve merkezi olmayan finans (DeFi) hareketi muazzam bir şekilde büyüdü. Ancak, kripto para endüstrisinin artan bu popülerliği nedeniyle siber saldırıların da hedefinde olması ve geçtiğimiz yıllarda başarılı olan bazı saldırılar, bu sektörde bazı güvenlik açıklarının olabileceğini görmemizi sağladı.” dedi.

Kripto paralar siber saldırıların hedefinde

2018 yılında Japon Coincheck firmasından 530 milyon dolar değerinde 500 milyon NEM coinin çalınarak 19 farklı hesaba aktarıldığını hatırlatan Özekes, “Sadece 2019 yılında toplam 292 milyon dolar değerinde 12 büyük kripto para hırsızlığı gerçekleşti. Aralık 2020’de 1.5 milyon üzerinde kullanıcısı olan İngiltere merkezli kripto para borsası EXMO uğradığı siber saldırı sonucunda toplam varlıklarının yüzde 5’ini kaybettiğini ve farklı miktarlarda BTC, XRP, ZEC, USDT ve ETH çalındığını açıkladı. Ağustos 2021’de ise merkeziyetsiz finans platformu olarak faaliyet gösteren Poly Network, hackerların hedefindeydi ve yaklaşık 600 milyon dolar değerinde Etherium ve altcoinler saldırganların hesabına geçirildi.” ifadelerini kullandı.

Saadet zincirlerine dikkat!

Siber saldırılara ek olarak, kripto para piyasasında dolandırıcılık ve aldatmaca olaylarının da yaşandığını belirten Özekes, “Alıcılar ve satıcıların, çevrimiçi kripto para ticareti yapabileceği borsalardan bazıları sahte olabiliyor. Ünlü İtalyan dolandırıcı Charles Ponzi’den adını alan ponzi şeması saadet zinciri örnekleri de yaşanabiliyor. Bitcoin’e alternatif bir kripto para olarak ortaya çıkan OneCoin, 2014-2016 yılları arasında dünya çapında yaklaşık 3 milyon kişiyi 4 milyar dolar dolandıran en büyük kripto para saadet zincirlerinden biri olarak kabul ediliyor.” dedi.

Fidye yazılımı saldırıları yüzde 311 arttı

Prof. Dr. Serhat Özekes, küresel koronavirüs salgınının çevrimiçi yasadışı faaliyetlerde de bir patlamaya sebep olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler, bu dönemde internet üzerinden işlenen suçlarda yüzde 600’den fazla artış olduğunu ve her 40 saniyede bir oltalama (phishing) saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Oltalama türündeki siber saldırılar kripto para yatırımcılarını da artık daha çok tehdit ediyor. Fidye yazılımı saldırılarının temel ayağı olan oltalama saldırında yatırımcılar kullandıkları sanal para borsası veya dijital cüzdan firmasına ait sahte bir e-posta alıyor. Bu e-postadaki bağlantıya tıklanarak kripto para borsasını temsil eden sahte bir web sayfasına yönlendirme sağlanmasının ardından kullanıcı ve şifre bilgilerinin girilmesi durumunda tüm yatırım kontrolü siber korsanların eline geçebiliyor. Blockchain analitik firması Chainalysis, kripto para tabanlı suçlar incelendiğinde 2020 yılında 2019 yılına kıyasla fidye yazılımı saldırılarının yüzde 311 oranında arttığını raporladı.”

Saldırılara karşı tedbir alınması mümkün

Tüm bu örnekler incelendiğinde kripto para endüstrisinde çeşitli güvenlik açıklarının varlığından söz edilebileceğini belirten Özekes, “Siber saldırılar, dolandırıcılık, oltalama gibi yöntemlerle bu sistemin ve kullanıcılarının zafiyetleri ve zayıflıkları somut olarak gün yüzüne çıktı. Bu güvenlik açıklarından ve yaşanan bu olaylardan edinilen tecrübeyle gerek teknoloji geliştiricileri tarafında gerekse de kripto para kullanıcıları tarafında çeşitli tedbirler alınması mümkün. Bu tedbirler alındığı takdirde kripto para endüstrisi daha güvenilir bir yöntem olarak değerlendirilebilir.” dedi.

Kripto para kullanıcıları 3 gruba ayrılıyor

Kripto para kullanan kişilerin üç grup altında incelenebileceğini ifade eden Özekes, “İlk gruptaki kişiler Bitcoin gibi kripto para birimlerinin geleceğin para birimi olacağına inanıyorlar ve daha da değer kazanmadan satın almak için yarış içerisine giriyorlar. İkinci gruptakiler kripto para birimlerinin arkasındaki teknoloji olan blokzincir yapısına güveniyorlar, merkezi olmayan işlem ve kayıt sisteminin geleneksel ödeme yöntemlerinden daha güvenli olduğuna inandıkları için bu para birimini kullanmaya çabalıyorlar. Son gruptakiler ise anlık değer artışlarından para kazanmayı hedefliyorlar ve kripto para birimlerini gelir kaynağı ve yatırım aracı olarak görüyorlar.” diye konuştu.

Bu tavsiyelere dikkat!

Prof. Dr. Serhat Özekes, ülkemizde de çoğunlukla yatırım aracı olarak görülen kripto paralar ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

– Kenarda duran ve kaybedilse de olumsuz etkisinin çok olmayacağı bir miktarla yatırım yapılmalı,

– Kripto para piyasasındaki ani dalgalanmalar, fiyat düşüşleri kredinin geri ödenmesini riske atacağından banka kredisi çekilerek yatırım yapılmamalı,

– Yatırım yapılan kripto paranın whitepaper adı verilen tanıtım yazısı, kullandığı blokzincir teknolojisi, projenin geliştirici ekibi, diğer kripto para projelerinden farklı olarak sunduğu yenilikler, daha önce siber saldırıya maruz kalıp kalmadığı gibi konularda bilgi verdiği için mutlak incelenmeli,

– Her yatırımın bir dizi riskle birlikte geldiğini unutmadan az riskle yüksek kar teklifi sunulduğunda yanlış bir şeyler olabileceği düşünülmeli,

– Yatırım getirisinin pazar durumuna bağlı olarak dalgalandığını unutmadan tutarlı getirili yatırım tekliflerine karşı daima dikkatli olunmalı,

– Kripto para piyasasında dolandırıcılık, aldatmaca (ponzi şeması), siber saldırılar ve oltalama olayları yaşandığının bilincinde olarak tedbirli davranılmalı.

Giderilmesi gereken endişeler var

Kripto para birimi geleceğinin bir tartışma konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Serhat Özekes, “Kuşkusuz küresel bir fenomen haline geldi ancak bu büyüyen teknoloji hakkında öğrenilecek çok şey var. Yasaklanmadan veya hayatın bir parçası olmadan önce dikkate alınması gereken birçok parametre ve giderilmesi gereken endişe var. Bitcoin ve diğer kripto paraların destekçileri, bunların herhangi bir hükümete, herhangi bir devlete veya kuruma bağlı olmadıkları için geleneksel fiziksel para birimlerinden çok daha üstün olduğunu iddia ediyorlar. Eleştirmenlerin veya savunucuların söylediklerine bakılmaksızın, hala gelişen bir teknoloji olduğu için net bir öngörüde bulunmak oldukça zor.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Ekonomi Haber

Kiralar artarken, ev arayanlar farklı semtlere taşınıyor – İnternet Haber

Emlak danışmanlığı sektörüne yeni bir soluk getiren Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında …

Published

on

By

Emlak danışmanlığı sektörüne yeni bir soluk getiren Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Eylül 2021 emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Eylül ayındaki konut satışları bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8 artarken, kiralık konutların ortalama fiyatları ise Emlakjet.com verilerine göre yüzde 67 yükseldi.

Emlakjet’in bu gelişme doğrultusunda gerçekleştirdiği özel araştırma ise kiralık fiyatlarının artışlarına paralel olarak, kiralık ev arayanların farklı semtlere taşındığını gösteriyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (yüzde 54) şu anda yaşadığı ilçeden başka bir ilçeye taşınmayı düşündüğünü belirtti. Taşınmayı etkileyen en önemli faktör ise yüzde 60 ile “Daha uygun kira” oldu.

Ayda 50 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 10 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Eylül 2021 emlak verilerini yayınladı. Emlakjet eylül raporunda ayrıca, kiralık arayanların daha uygun kira arayışıyla farklı ilçelere taşınma isteğini ortaya koyan özel bir araştırma gerçekleştirdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarken, satışlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8 artış gösterdi. Emlakjet verilerine göre ayrıca Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı aylık yüzde 25, yıllık yüzde 67 artarken, satılık konutların fiyatı ise aylık yüzde 5, yıllık olarak ise yüzde 35 yükseldi.

Okula dönüş dönemi ve yükselmeye devam eden konut fiyatları etkisi ile kiralıklara artan talep satılıklara artan talebin üzerinde yükselmeyi sürdürürken, İstanbul ‘dan sonra Antalya da yıllık kiralık artış oranlarında 2 kat artış seviyesine yaklaştı. İstanbul’da kiralar aydan aya artmaya devam ederek eylül ayında da yüzde 20 artış gösterdi. İstanbul’da yıllık kiralık fiyat artışı seviyesi yüzde 140’a ulaşarak fiyatların bir yıl öncesine göre yaklaşık 2,5 katına geldiğini işaret etti.

Aylık ve yıllık satılık konut fiyat artışında İstanbul liderliği bırakmıyor

Bursa’da bir süredir hareketlenme göstermeyen kiralık fiyatlar Eylül ayında ise ortalama 34 artarak en çok konut aranan iller arasında aylık kiralık fiyat değişiminde liderliğe oturdu. Yıllık satılık fiyat değişiminde ise İstanbul yüzde 46 artış, Antalya yüzde 40 artış ve İzmir yüzde 35 artış ile ilk üç sırada yer aldı.

Eylül ayında en çok konut araması yapılan ilk beş il arasında İstanbul yüzde 25’lik oran ile birinci sıradaki yerini korurken, İzmir yüzde 10 ile İstanbul’u takip ederken, ardından Ankara (yüzde 8), Antalya (yüzde 5) ve Bursa (yüzde 4) geldi.

Çankaya, en çok konut araması ve kiralık fiyat değişimde ilk sırada

Emlakjet verilerine göre, eylül ayında da en çok konut araması yapılan ilçe geçtiğimiz ay üçüncü sırada yer alan Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya’da yüzde 138 oranında yıllık kiralık artış fiyatı dikkat çekerken, en çok arama yapılan ikinci ilçe ise İzmir Buca oldu. Üçüncü sırada aylık kira değişimi yüzde 13 ile İstanbul ortalamasının oldukça altında kalan Beylikdüzü ilçesi olurken, dördüncü sırada Konya’dan Selçuklu ve beşinci sırayı ise Esenyurt aldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi en çok konut araması yapılan ilçe olmasının yanı sıra satılık ve kiralık konutlarda aylık ve yıllık fiyat değişimlerinde de liderliğe oturdu. Aylık satılık fiyat değişiminde yüzde 11 ve yıllık satılık fiyat değişiminde yüzde 49 ile diğer ilçelere fark atan Çankaya, aylık ve yıllık kiralık fiyat değişimde en yüksek oranda fiyat artışı görülen ilçe oldu.

Kiralık fiyatları arttıkça, farklı ilçelere taşınma talebi de artıyor

Satılık fiyatlarındaki artışın hız kesmemesi ile eylül ayında kiralık trendi toplam aramalar içinde yükselmeye devam ederken, konut arayanların yüzde 47’si kiralık, yüzde 53’ü ise satılık konut aradı. Satılık konut arama trendi nisan ayından bu yana yüzde 60’tan yüzde 53’e düşerken, kiralık konut arama trendi ise yüzde 40’tan yüzde 47’ye yükseldi.

Kiralık konut arayışındaki artış ile birlikte, özellikle büyür şehirlerde yüzde 100 seviyelerine ulaşan kiralık artışı ile birlikte Emlakjet kullanıcılarına yönelik özel bir de araştırma gerçekleştirdi. Emlakjet’in eylül ayından emlakjet.com üzerinden kiralık konut arayan kullanıcılara yönelttiği ankete göre, kullanıcıların yarısından fazlası (yüzde 54), bulunduğu ilçeden farklı bir ilçede yaşamak istiyor. Bununla birlikte taşınmak isteyenleri etkileyen en önemli faktör ise yüzde 60 ile “daha uygun kira” oldu. Katılımcıların yüzde 17’si için daha geniş ya da kullanışlı ev seçeneği ikinci faktör olarak öne çıkarken, yüzde 11’i ise daha uygun çevre şartlarını taşınmayı etkileyen önemli faktör olarak belirtti.

“Gayrimenkul daha da çekici bir yatırım aracı haline geldi”

Eylül ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, aylardır süren yüksek fiyat artışlarına rağmen konut satışlarında geçen aylara göre canlanma görüldüğünü belirtirken, “Eylül, 2021 yılının en yüksek konut satış gerçekleşen ayı oldu. Bu durum gayrimenkulün yatırım aracı olarak ön plana çıktığına işaret ediyor. Gayrimenkul, artan fiyatları ve yıllık analizleri takip eden yatırımcılar için daha da çekici bir yatırım aracı haline geldi. Artan kira fiyatları eylül ayında etkisini göstermeye devam ederken, bu ayki gayrimenkul raporunda İstanbul’da yılık ortalama kiraların 140 seviyesinde arttığını gördük. Bu trend konut arayanları şehir merkezine nispeten uzak, kira olarak oturdukları bölgeden daha uygun semtlere yönlendiriyor. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz anket sonuçları daha uygun kira motivasyonu ile farklı ilçelere taşınmak isteyenlerin yüksek oranda olduğunu gösteriyor. Biz de Emlakjet olarak, değişen piyasa koşullarında hem birlikte çalıştığımız ofislere uygun potföy ve potansiyel alıcı yönlendirmesi yaparak hem de konut arayan kullanıcılara akıllı öneriler sunarak, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz.” dedi.

“Vatandaşlar hem fiilen hem de ileriye dönük olarak konut yarımını tercih ediyor.”

İnşaat sektöründe hayata geçirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal ise gayrimenkul yatırımının Türkiye’de hala en güvenilir yatırım aracı olarak görüldüğünü vurgularken, “Ben buna yatırımın çeyrek altını diyorum. Bilindiği üzere ülkemizde çeyrek altın fiyatları, altının ons ve gr fiyatlarından bağımsız olarak değişiyor. Ekonomik verilerdeki tüm dengesizliklere rağmen insanların birikimlerini fiilen kullanacakları bir yatırım aracına yönlendirmek istemeleri daha mantıklı gözüküyor. Tüm bunların yanında finansal okuryazarlık olarak her geçen gün daha bilinçli hale geliyoruz. Tüm dünya ekonomilerinin içerisinde bulunduğu duruma bakıldığında özellikle konut fiyatlarının her geçen gün daha da artacağı gerçeği ortada. Bu nedenle vatandaşlarımız hem fiilen kullanacağı hem de ileriye dönük olarak konut yatırımını tercih ediyor. Satışlardaki canlılığa da bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Büyük şehirlerde şehir merkezlerinin kira ve satış fiyatlarının yüksek olmasının gayrimenkul piyasası için normal bir durum olduğunu belirten Orhan Ünsal, “Ancak artık vatandaşlarımız şehir merkezinde bir konuttan ziyade konutun sunduğu sosyal donatılar, peyzaj kalitesi gibi etkenlere de dikkat ediyor. Projeler kendilerini bu özellikleri ile ayırt etmeye çalışıyor. Örneğin Ankara, İstanbul’a kıyasla ulaşımın hala daha rahat ve kolay olduğu bir şehir. Dolayısıyla nispeten uzak diye nitelendirilen yerleşim yerlerindeki projeler cazip sosyal donatılar ve konfor sunuyorsa çok kolay tercih edilebiliyor.” dedi.

Avcılar ve Beylikdüzü bölgesinde konut arayışı hızlandı

“Artan kira bedelleri ve konut üretiminin az olması sebebiyle gayrimenkul arayanların yeni lokasyonlara yöneldiğini belirten Emlakjet Prestige üyesi Kiana Gayrimenkul Yöneticilerinden Ramazan Büyükbulut ise, “Avcılar ve çevre ilçelerde satılık ve kiralık mülklerden oluşan bir portföyümüz bulunuyor. Özellikle pandeminin etkisini yitirmesi ve şehre dönüşlerin başlamasıyla insanlar tekrardan kiralık konut arayışına başladılar. Buna okulların açılması da eklenince var olan kiralık ilanlara talep arttı ve fiyatlar yükseldi. Son 1 yılda Bakırköy bölgesinde hem satılık hem de kiralık konut fiyatları beklenenin üzerinde arttı. Özellikle satılık konutların fiyatları 56 seviyelerinde artış gösterirken, kiralık konut seçenekleri ise buna paralel olarak 100 oranında yükseldi. Bu rakamlar İstanbul genelinde benzer seyretmesi sonucunda, önceleri m2 fiyatı daha yüksek olan lokasyonlarda ikamet eden müşterilerimiz Avcılar ve Beylikdüzü bölgesinde konut arayışını hızlandırdılar. Arzın kısıtlı olduğu bu dönemde müşterilerimize çeşitli alternatifler sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Ekonomi Haber

Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle gerçekleşen Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı – İnternet Haber

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz …

Published

on

By

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi’ni geçtiğimiz ay hayata geçirdi. Projenin önemli bir ayağı olan eğitimler ise 18 Ekim’de Kocaeli’nde başladı. Projeyle Marmara Bölgesi’nde 7 ilde 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Mavi Nefes Eğitim Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması, sıfır atık ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılacak. Bölgeye özel hazırlanmış eğitim sunumları, dijital oyunlar, kısa filmler ve farkındalık faaliyetleriyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge halkının bilgilenmesi sağlanacak. Çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra Mavi Nefes eğitim otobüsüyle de Kasım ayı içerisinde çocuklarla atölyeler düzenlenecek. Kocaeli’nin yanı sıra Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de, 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedeflenen eğitimlerle 3 yıl süresince deniz temizliği konusunda bölgesel farkındalığın artırılması sağlanacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele 15 yıldır en temel önceliklerimizden biri oldu. Çevrenin korunmasına yönelik, ülkemizde ve dünyada üzerimize düşen görevleri yapmaktan geri durmuyor bilakis bu konuda iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında bir adımı da deniz ekosistemini etkileyen müsilaj sorunu çözümüne destek olmak üzere attık. Kısa bir süre önce TURMEPA ile birlikte duyurduğumuz Mavi Nefes Projemizin çok önemli bir adımı olan eğitimlere de başladık. Denizlerimizin temizlenmesi için deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesini ve farkındalığın artırılmasını son derece önemli görüyoruz. Çünkü bu konuda bilinç oluşturmadan sonuç almak güç. Banka olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu çok değerli projeyle Marmara Denizi’ndeki ekosistem başta olmak üzere gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya katkı sunacağız.” dedi.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Biz TURMEPA olarak denizi temizlemenin en kolay yolunun onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin her yerine ulaşmaya, verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Mavi Nefes Eğitim Projemiz kapsamında da Marmara Bölgesi’ndeki 7 ilimize gideceğiz: Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve tabii ki İstanbul. Online eğitimlerle 60 bin ortaöğretim öğrencisine ve 4 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerin yanı sıra ilk defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz yola çıkıyor. Bu yıl önce Kocaeli, sonra İstanbul Anadolu Yakası (Üsküdar-Kadıköy) ve Bursa’da olacağız. Gelecek yıl Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale ve 3. yılımızda da Yalova ve Balıkesir’de olacağız. Her ilimizde birer hafta, İstanbul’da ise 2’şer hafta Mavi Nefes Otobüsümüz şehirlerin önemli merkezlerinde sizlerle olacak. Otobüste ve otobüs önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde ise Sıfır Atık Mavi bilincini kazandırmak amacıyla Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın denizleri korumak için teknolojinin olanaklarından faydalanarak kendi projelerini geliştirmelerini sağlayacağız.” diye belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Continue Reading

Trending